Provem a.s. Provem a.s.
Havlíčkův Brod
Provem a.s. Havlíčkův Brod
Kojetín 61
580 01 Havlíčkův Brod
http : www.provem.cz/
e-mail : provem@provem.cz
IČO : 46505873
DIČ : CZ46505873

PROVEM a.s. Havlíčkův Brod, Kojetín 61,580 01 Havlíčkův Brod

zapsaná v obchodním rejstříku,vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové v oddíle B, vložka 688, IČ 465 05 873

Sídlo společnosti PROVEM a.s. se nachází asi 8 kilometrů severovýchodně od Havlíčkova Brodu a leží v průměrné výšce 523 metrů nad mořem. Dopravní spojení zajišťují výhradně silnice III. tříd napojené v blízkých obcích na základní komunikační kostru silnic I., respektive II. tříd. Nejbližší nákladní železniční zastávka je vzdálena cca 4,5 km a nachází se v obci Rozsochatec na trati Pardubice – H. Brod.

Akciová společnost byla založena na dobu neurčitou na základě zakladatelské listiny ze dne 20.5. 1992, bez upisování akcií, rozhodnutím zakladatele z téhož dne a to jako právní nástupce Družstevního podniku pro živočišnou výrobu Havlíčkův Brod. Společnost vznikla 21.května 1992 zápisem do obchodního rejstříku. Předmětem podnikání společnosti je – zemědělská výroba, silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně a výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Základní kapitál je 109 000 000,00 Kč a byl celý splacen hodnotou majetku Družstevního podniku pro živočišnou výrobu Havlíčkův Brod, jehož je společnost právním nástupcem a jehož majetek je na společnost převeden v den jejího vzniku.

Základní kapitál společnosti je rozvržen na akcie následovně:

a/ 108 000 000,- Kč na 10 800 akcií na jméno v nominální hodnotě po 10 000,- Kč

b/ 1 000 000 ,- Kč na 1 000 akcií na jméno v nominální hodnotě 1 000,- Kč

 

Hlavním předmětem podnikání firmy

je výroba a prodej jatečných prasat

a je realizována na 3 samostatných farmách,

základní stádo prasat čítalo 1 680 ks

jan.chadima@agrosebranice.cz