Provem a.s. Provem a.s.
Havlíčkův Brod
Provem a.s. Havlíčkův Brod
Kojetín 61
580 01 Havlíčkův Brod
http : www.provem.cz/
e-mail : provem@provem.cz
IČO : 46505873
DIČ : CZ46505873

PROVEM a.s. Havlíčkův Brod, Kojetín 61,580 01 Havlíčkův Brod

Živočišná výroba

Hlavním předmětem podnikání firmy

je výroba a prodej jatečných prasat

a je realizována na 5 samostatných farmách,

základní stádo prasat čítalo k 31. 12. 2012 1 680 ks

 

- farma Kojetín (výkrm 7 500 ks, předvýkrm 6 000 ks, prasnice + prasničky 1 260 ks, inseminační stanice 18 kanců)

- farma Borek (výkrm 5 400 ks)

- farma Ždánice (výkrm 700 ks)

- farma Závidkovice + Řečice (v současné době pronajata společnosti VVM Závidkovice)

- farma Šebetov (výkrm 3 200 ks, předvýkrm 3 200 ks, prasnice + prasničky 420 ks)

Počítá se s postupným nárůstem základního stáda prasat na 2 240 ks (rok 2013 – 2 100 ks, rok 2014 – 2 240 ks).

- farma Kojetín (prasnice + prasničky v roce 2013 - 1 450 ks a v roce 2014 - 1 510 ks)

- farma Šebetov (prasnice + prasničky v roce 2013 - 650 ks a v roce 2014 - 730 ks)

Cílem společnosti je rentabilní výroba vepřového masa, při plné kapacitě všech stájí a naplnění legislativních a etických požadavků na chov prasat, včetně ochrany životního prostředí.

Vzhledem k tomu,že firma má výrobu zaměřenou pouze na výrobu a prodej jatečných prasat je finanční situace firmy plně odvislá od ceny jatečných prasat.

jan.chadima@agrosebranice.cz